Warda Żżur Lil Nannitha / Warda Visits Her Grandmother / وردة تزور جدتها
View all images
No items found.
Ktieb bi tlett lingwi / A book in three languages

Warda Żżur Lil Nannitha / Warda Visits Her Grandmother / وردة تزور جدتها

€9.75 
Price includes VAT, excludes delivery
Free local delivery

A story written by Louise Chircop in English, Maltese and Arabic. Illustrations by Naomi Gatt. A story which teaches children the different cultures of other children's nationalities living in Malta.

In this highly accessible book, Warda describes her visits to her family in Syria. Beautiful descriptions of Syrian culture are illustrated, both in words andillustrations. The great sense of family and comradeship is described, as wellas traditional foods.

As a teacher with experience working with young students, Louise decided to work on a project which would teach children about the different cultures of children living in Malta with other nationalities. The trilingual nature of this book is what resulted from this wish. With the help of Khaled Riani, who translated Louise’s story into Arabic, Warda’s story could be enjoyed by a wider audience, including children who might see themselves in this little girl with dual heritage.

___

Storja ta' Louise Chircop miktuba bil-Malti, bl-Ingliż u bl-Għarbi. Illustrazzjonijiet ta' Naomi Gatt. Storja li tgħallem kulturi differenti ta' tfal li jgħixu hawn Malta.

F’dan il-ktieb ferm aċċessibbli, Warda tiddeskriviż-żjarat tagħha għand il-familjari fis-Sirja. Deskrizzjonijiet sbieħ tal-kultura Sirjana huma murija kemm bil-kliemkif ukoll bl-illustrazzjonijiet.  Is-sensqawwi ta’ familja u għaqda, kif ukoll ta’ ikel tradizzjonali, huma deskrittif’dan il-ktieb.

 +Bħala għalliema b’esperjenza ta’ xogħol ma’ studentiżgħar, Louise ddeċidiet li taħdem fuq proġett li jgħallem lit-tfal dwaril-kulturi differenti ta’ tfal li jgħixu Malta ma’ nazzjonalitajiet oħra.  In-natura trilingwa ta’ dan il-ktieb hija dikli rriżultat minn din ix-xewqa. Bl-għajnuna ta’ Khaled Riani, li qaleb l-istorja ta’ Louisegħall-Għarbi, l-istorja ta’ Warda tista’ titgawda minn udjenza usa’, inklużtfal l jistgħu jaraw lilhom infushom f’din it-tifla ċ-ċkejkna b’wirt doppju!

Author:
Louise Chircop
Translated by:
Khaled Riani
Illustrated by:
Naomi Gatt
Language:
Maltese
Cover:
Paperback
Weight:
225
g
ISBN:
9789995796563
warda zzur lil nannitha warda visits her grandmother وردة تزور جدتها
Also available as an ebook

Similar titles

Amber u l-Mantell l-Aħmar

Amber u l-Mantell l-Aħmar

€6.99 
€5.00 
Jack u l-Kaxxa tal-Għodda

Jack u l-Kaxxa tal-Għodda

€6.99 
€5.50 
Jade u d-Djarju fil-Kantina

Jade u d-Djarju fil-Kantina

€6.99 
€5.50 
Oliver u l-Mużika fil-Wied

Oliver u l-Mużika fil-Wied

€6.99 
€5.50 
Jamie u l-Avventura tal-Iskript

Jamie u l-Avventura tal-Iskript

€6.99 
€5.50 
Vjaġġ f'Art is-Siġar

Vjaġġ f'Art is-Siġar

€6.50 
L-Elf Mistoqsija ta' Dino Ricciolino Dwar il-Virus Corona / The Thousand Questions Of Dino Ricciolino About The Coronavirus

L-Elf Mistoqsija ta' Dino Ricciolino Dwar il-Virus Corona / The Thousand Questions Of Dino Ricciolino About The Coronavirus

€8.50 
€6.50