L-Ekonomija f'Ilsien ix-Xjenza u l-Filosofija
View all images
No items found.
New publication!

L-Ekonomija f'Ilsien ix-Xjenza u l-Filosofija

€28.00 
€25.00 
Price includes VAT, excludes delivery
Free local delivery

Dan huwa ktieb għal kollox differenti minn ħafna oħrajn dwar l‑ekonomija li nkitbu bl‑ilsien Malti dwar l-ekonomija f’pajjiżna… u dwar l-ekonomija fil-fatt għandna ftit li xejn kotba bil-Malti. Huwa studju li jeżamina ħafna ideat, prinċipji, prattiċi, argumenti u kunċetti dwar il-ħsieb u l-ħajja ekonomika. Il-metodu huwa dak ta’ analiżi u interpretazzjonijiet ta’ mġiba ta’ parteċipanti, dawk spiss imsejħa l‑istakeholders. L-analiżi hija fuq kollox f’forma mhux biss predominentement filosofika, iżda li anki spiss tirrikorri għal għodda mid-dinja tax-xjenza,tal-inġinerija u tat-teknoloġija.

 

Għal żmien twil kemm ekonomisti kif ukoll filosofi fittxew tweġibiet għal mistoqsijiet inkwetanti dwar jekk it-teorija ekonomika, kif komunement mibnija, hix strument utli u siewi biżżejjed għall-akkwist ta’ miri soċjali ta’ kull tip. L-awtur hawnhekk jikkunsidra l-kunċett innifsu ta’ dawn il-miri, u l-possibilità li rikostruzzjoni tat-teorija ekonomika fid-dawl ta’ analiżi soċjofilosofika, tista’ tirrendiha għodda aħjar lejn miri soċjali.

 

Din id-diskussjoni hija waħda intensiva u profondament kritika, u titlob mill-qarrej livell għoli ta’ impenn jew sforz intellettwali.

Author:
John A. Consiglio
Translated by:
Illustrated by:
Language:
Maltese
Cover:
Paperback
Weight:
355
g
ISBN:
9789995796242
l-ekonomija f'ilsien ix-xjenza u l-filosofija
Also available as an ebook

Similar titles

The Battle Roar of Silence: Foucault and the Carceral System

The Battle Roar of Silence: Foucault and the Carceral System

€15.00 
€9.00 
The Boats of Malta: The Art of the Fishermen

The Boats of Malta: The Art of the Fishermen

€24.00 
€22.00 
Bormla: A Struggling Community

Bormla: A Struggling Community

€28.95 
€20.00