It-Turufnament u s-Saltna / L'Exil et le Royaume
View all images
No items found.

It-Turufnament u s-Saltna / L'Exil et le Royaume

€12.00 
€10.00 
Price includes VAT, excludes delivery
Free local delivery

It-Turufnament u s-Saltna / L'Exil et le Royaume ta' Albert Camus u maqlub għall-Malti minn Toni Aquilina hu l-erba' u għoxrin ktieb fis-Sensiela Traduzzjonijiet Faraxa.

L-impass li kien sab ruħu fih Albert Camus (1913-1960) fil-ħamsinijiet tas-seklu l-ieħor kien dovut prinċipalment għall-kwestjoni politika taħraq Alġerina li hu ħassha saħansitra qiegħda toħnoqlu il-potenzjal kreattiv tiegħu. Dan narawh jispikka fin-novella ‘Il-Mi(n)stieden’, ir-raba’ waħda fial-ġabra It-Turufnament u s-Saltna. Imma mhux biss; kien hemm ukoll is-sitwazzjoni familjari privata li bla dubju influwenzatu sew fil-kompożizzjoni ta’ ‘Jonas jew l-Artist fuq Xogħlu’, u l-ġlieda tiegħu kontra Sartre u sħabu meta ġie biex jikteb ‘Il-Ġebla Katrana’ u ‘Il-Waqgħa’ (b’din tal-aħħar tiġi ppubblikata għaliha sena qabel fl-1956 bħala long récit) ...

Tal-anqas erbgħa mis-sitt novelli fil-ġabra jġibu t-timbru tat-traġedja personali li kien għaddej minnha l-kittieb. Dan it-titlu, bħal ħafna affarijiet oħra f’Camus, jagħti xhieda ta’ żewġ pożizzjonijiet kontrapposti, dikotomija u / jew duwaliżmu. Fl-inserzjoni li kien kiteb għal dil-ġabra ta’ novelli l-awtur innifsu, wieħed isib dan li ġej: “It-Turufnament u s-Saltna fih sitt novelli ... Tema waħda, b’danakollu, dik tat-turufnament, hi ttrattata b’sitt modi differenti, mill-monologu interjuri san-narrattiva realista. Is-sitt stejjer wara kollox inkitbu wara xulxin, minkejja li kont naħdem u nirranġa fihom b’mod separat ...

Inkwantu għas-saltna inkwestjoni wkoll, fit-titlu, tikkorrispondi ma’ ċerta ħajja ħielsa u mneżżgħa għal kollox li aħna rridu nerġgħu niskopru sabiex sa fl-aħħar nitwieldu mill-ġdid. L-eżilju, bil-mod tiegħu jurina l-mogħdijiet tagħha, bl-unika kundizzjoni tkun dik li nkunu nafu niċċaħħdu fl-istess ħin mill-jasar u l-ħakma.”

(Silta meħuda minn studju tat-traduttur, “L’Exil et le Royaume – Stejjer li jikxfu l-enigma u ‘l-vanġelu’ ta’ Albert Camus” li inkludih fl-aħħar tal-ktieb għal dawk il-qarrejja li jixtiequ jidħlu aktar fil-fond fis-suġġett.)

Author:
Albert Camus
Translated by:
Toni Aquilina
Illustrated by:
Language:
Maltese
Cover:
Paperback
Weight:
450
g
ISBN:
9789995792626
it-turufnament u s-saltna
Also available as an ebook

Similar titles

Is-Sajf / L'Eté

Is-Sajf / L'Eté

€8.00 
€7.00 
Kaligula / Caligula

Kaligula / Caligula

€12.00 
€10.00 
Il-Waqgħa / La Chute

Il-Waqgħa / La Chute

€14.00 
€12.00